Flytta till Hongkong

Att investera i ett företag i Hongkong erbjuder obegränsade fördelar och förmåner. Som tidigare nämnts, åtnjuter ditt företag generös beskattning, fler affärsmöjligheter och spännande erfarenheter.

Om du planerar att starta ett företag i Hongkong, så är även en personlig flytt ideal. För att bosätta sig i Hongkong så måste man ansöka om ett investeringsvisum.

Investeringsvisumet betraktas vanligtvis som ett vanligt arbetsvisum men är i realiteten en underkategori. Denna typ av visum utfärdas till entreprenörer som vill stanna och göra affärer i Hongkong. Första gången utfärdas visumet med en giltighetstid på 1 år (och därefter förnyas det vartannat år tills permanent uppehållstillstånd utfärdas). Efter att det godkänts kan du ansöka om ett lokalt ID-kort.

För att beviljas ett investeringsvisum bör du kunna bevisa följande:

1. Du är aktieägare i Hongkong-bolaget och kommer att delta i affärsverksamheten. Annars är ett arbetsvisum mer lämpligt.
2. Ditt företag kommer att bidra till Hongkongs ekonomi.

Immigrationsverket kommer också att överväga följande kriterier innan du slutligen kan beviljas ett investeringsvisum.

1. Kommer du att anställa från den lokala arbetsmarknaden?
2. Har du ett fysiskt kontor?
3. Har du tillräckliga tillgångar för att starta och utveckla verksamheten?
4. Potentiella eller faktiska affärstransaktioner

Medan minimikapital inte är nödvändigt kräver immigrationsverket att du lämnar in kontoutdrag eller liknande som visar på att du har tillräckliga tillgångar för att finansiera ditt företag i Hongkong.

För att erhålla ett investeringsvisum ska dessa dokument fyllas i / tillhandahållas:

11. ID (E) 999A ansökningsblankett med signatur (Ladda ner här)
2. ID (E) 999B ansökningsblankett med underskrift av företagets firmatecknare (Ladda ner här)
3. Sökandes pass
4. Sökandes personliga dokument
5. Affärsplan
6. Registreringsbevis
7. Kontoutdrag från företaget och sökanden

När kraven har uppfyllts / genomförts, skickar vi in ​​din ansökan och väntar sedan 4 till 8 veckor för immigrationsverket att behandla din ansökan.

Vi har lång erfarenhet från att hjälpa entreprenörer erhålla investeringsvisum i Hongkong. Anlitar du oss kan vi garantera att din ansökan kommer att bli godkänd.

Vänligen se stegen i processen här nedan:

1. Ansök hos oss om ett kostnadsfritt samråd för ansökan om investeringsvisum i Hongkong.
2. Under samrådet får du råd och alternativ för att säkerställa en framgångsrik ansökan.
3. Du skriver under vårt ansökningsformulär.
4. Du gör betalning.
5. Vi förbereder checklistan för ansökan.
6. Vi förbereder utkast, formulär och brev till immigrationsverket.
7. Vi granskar dina dokument för att säkerställa att de uppfyller de krav som finns på ansökan.
8. Vi förbereder slutgiltigt utkast till immigrationsverket.
9. Vi har löpande kommunikation med immigrationsverket.
10. Vi kommunicerar med immigrationsverket på uppdrag av sökanden.
11. Vi tar emot visumetiketten från immigrationsverket.
12. Vi skicka det godkända visumet till sökanden.
13. Vi assisterar sökanden med ansökan för Hongkongs lokala id-kort.

Hongkong är det bästa affärscentret i Asien, ett bra val för entreprenörer och investerare. Många företag registreras årligen i staden och de flesta har en hög tillväxt.

Om du planerar att registrera ett företag i Hongkong och vill göra processen så enkel som möjligt, kontakta oss. Vi kommer att arbeta med din företagsregistrering och din visumansökan tills den är registrerad och godkänd.

Njut av låg skatt, sekretess och tillväxt för ditt företag i Hongkong!