Ajman Sharjah Ras Al Khaimah UAE Offshore Company SAIF Free Zone with Dubai Bank Account

Flytta till Dubai

UAE befäster sin position som ett globalt affärscentrum tack vare många ekonomiska fördelar, geografiskt läge, öppen och diversifierad marknad med fantastisk tillväxtpotential. Dessutom har UAE flera andra unika fördelar som:

✔ Tillstånd för 100% utländskt ägande
✔ Fullständig anonymitet och integritet
✔ Snabb registreringsprocess
✔ Tillgång till flexibelt företagsbankkonto som stödjer flera valutor
✔ Ingen inkomstskatt, bolagsskatt och reavinstskatt.
✔ En investerare kan registrera bolaget utan att träffa myndigheterna, genom att använda en auktoriserad mellanhand (som oss själva).

Njut av låg skatt, sekretess och tillväxt för ditt företag i UAE!

End-To-End Support, Förenklad ansökningsprocess

Vi tillhandahåller End-to-End support för din ansökan och minimerar den administrativa bördan som vanligtvis är förknippad med visumärenden. Vår expertis garanterar att ansökningen handläggs så snabbt och effektivt som möjligt.

Vi ger alltid tydlig och stegvis vägledning till dig för alla formaliteter som rör immigrationsprocessen. Våra experter är också alltid tillgängliga om du behöver rådgivning avseende visumansökningar för din familj eller personal.

Första steget är att registrera företaget och erhålla en giltig licens.

Visumansökan behandlas efter att bolaget har registrerats i någon av frizonerna i UAE.

Förfarande & Tidsram

a) Du bekräftar beställningen och gör betalningen, samtidigt förser du oss med din passkopia och namnförslag
b) Vi får företagets namn godkänt och är redo för din ankomst (1-2 dagar)
c) Du åker till Dubai på turistvisum - vi tar dig till Free Zone för att underteckna relevanta dokument - kom tillbaka till kontoret och träffa banktjänstemannen (1 dag) *. Efter det kan du lämna UAE.
d) Företaget registreras och licens utfärdas (2 arbetsdagar)
e) Godkännande av immigrationskort (2-3 veckor)
f) Inresetillstånd för ansökan om visum (1 vecka) - Efter att inresetillståndet utfärdats, måste du komma till UAE inom 55 dagar från utfärdandet av inresetillståndet.
g) Du anländer till Dubai - Vi tar dig till läkarundersökning, biometri etc. och får visumet stämplat på passet (6-8 arbetsdagar)

* Obs! Du behöver bara stanna i Dubai för en dag under sitt första besök och 6-8 arbetsdagar under ditt andra besök för visumstämpling.

1. Under det första besöket (på besökvisum för företagsbildning) är du inte skyldig att genomgå läkarundersökning eller övriga formaliteter som rör visumansökan.
2. Företaget bildas normalt inom 2 arbetsdagar efter det att dokumenten har undertecknats i frizonen.

Med dig, varje steg på vägen

Våra experter kommer att vara med dig och guida dig genom varje steg i processen och påskynda närhelst det är möjligt.

Vår meritlista visar att vi är välkvalificerade för att hjälpa dig med bolagsregistrering och visumansökningar. Du är garanterad en partner med exceptionell kunskap och förtrogenhet vad gäller UAE:s lokala seder, lagar och styrning, så att du kan koncentrera dig på att ta tillvara de många fördelar som erbjuds av UAE:s företagsvänliga affärsklimat.