Offshore-stiftelser - Panama-stiftelse

OFFSHORE-STIFTELSER - PANAMA-STIFTELSE
Avgifter
  Avgift (USD/SEK) Förnyelseavgift (USD/SEK)

Panama Offshorebolag, bolagsregistrering inkl. registrerad kontorsadress, första årets myndighetsavgifter, agentavgifter.

2,295.00
21,628.94

1,345.00
12,675.78

Expresservice lagerbolag

395.00
3,722.63

-

3 nominella direktörer

995.00
9,377.25

995.00
9,377.25

Bankkontoöppning hos en av de största bankerna i Panama. Du måste komma personligen till vårt kontor i Panama.

1,345.00
12,675.78

-

Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, debitkort i USD/EUR/GBP, internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.

995.00
9,377.25

-

Kurirleverans OBLIGATORISK

110.00
1,036.68

-

Dokumentkrav: Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress ej äldre än 3 månader. En bankreferens kan krävas för vissa kontoöppningar, detta är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader.