Singapore

SINGAPORE-BOLAG

Singapore-bolag är lämpliga för:

  • Affärsmän/Entreprenörer
  • E-handel
  • Konsulter
  • Internationella affärer
  • Import/Export från/till Asien
  • Ägande av immateriella rättigheter
  • Ägande av lös och fast egendom
  • Arvsskifte
  • Förmögenhetsförvaltning

Singapore-bolag snabbfakta:

Bolagstyp Resident/Icke Resident, Private Limited
Styrande företagslagstiftning Companies Act och Income Tax Act.
Information om aktieägare och firmatecknare Det finns ett offentligt register över styrelse och aktieägare. Vi tillhandahåller vanligtvis en nominell direktör då det är ett krav om du inte är bosatt I Singapore. Vi kan också tillhandahålla nominella aktieägare alternativt ett anonymt offshore holding-bolag som används som aktieägare.
Sekretess Singapore erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess.
Redovisningskrav Ja, det finns dock undantag angående bokslutskravet.
Bokslut är vanligtvis offentliga handlingar men det finns undantag.
Beskattning

Bolagsskatten är 17% på inkomst från Singapore baserat på skatteåret 2010.

För att stödja entreprenörskap och för att hjälpa lokala Singapore-företag att växa, har myndigheterna in Singapore infört skattelättnader. Ett nystartat bolag som uppfyller villkoren avseende skattelättnaderna kan ansöka om skattefrihet på inkomster upp till 100 000 SGD för de tre första åren.

Ytterligare 50% skattefrihet ges på 200 000 SGD över 100 000 SGD-gränsen för de tre första åren.

Första $100,000 @ 100% = $100,000

Nästa $200,000 @ 50% = $100,000

Totalt $300,000 $200,000

Det innebär att endast 100 000 SGD av 300 000 SGD vinst beskattas.

För att kvalificera för skattefriheten måste ditt nystartade bolag uppfylla följande villkor:
vara registrerat i Singapore;
vara skatteresident* i Singapore det året;
inte ha mer än 20 aktieägare, som dessutom måste uppfylla följande krav:
alla aktieägare är individer och äger aktierna i sitt eget namn; ELLER åtminstone en aktieägare är individ och äger 10% eller mer i bolaget.
* Ett bolag anses resident i Singapore förutsatt att beslut fattas och tas i Singapore.

Valuta SGD$
Akitekapital och bokföring kan ske i valfri valuta.
Tidsram Singapore har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast 3-5 dagar.
Stabilitet Stabil jurisdiktion med utmärkt rykte
Tidszon GMT+8
Krav på bolagssekreterare Inget krav på inbetalt aktiekapital.
Inbetalt aktiekapitalkrav Common Law
Rättsligt system Minst 1 styrelsemedlem och 1 aktieägare.
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar Inget krav på inbetalt aktiekapital.
Avgifter 5,395 USD / ca. 53 812 SEK för att inregistrera bolaget: Registrerad kontorsadress, första årets myndighetsavgifter, agentavgifter, bolagssekreterare, *nominell direktör. Avgift fr.o.m. andra året, 4,045 USD / ca. 40 347 SEK

*Återbetalningsbar garanti måste erläggas för den nominella direktören 3000 SGD (ca 2255 USD.)

Anonymt offshoreholdingbolag kostar 1,205 USD / ca. 12 019 SEK extra och 945 USD / ca. 9 426 SEK fr.o.m. andra året.

Banking alternativ 1 (personligen): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning hos en av de största bankerna i Singapore. Multivalutakonto, debitkort och internetbank.
Bank alternativ 2 (per korrespondens): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, anonyma debitkort i USD/EUR/GBP, payroll-kort för löneutbetalningar, företagskort och internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.
Bank alternativ 3 (per korrespondens): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Belize. Banken erbjuder konton i alla större valutor, anonyma debitkort, företagskort och internetbank. Minsta insättning är endast 5000 USD.
Bank alternativ 4 (per korrespondens): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad bank in Lettland. Banken erbjuder konton i alla större valutor, kreditkort med enbart företagsnamn på, och internetbank. Minsta insättning 500 EUR.
*REKOMMENDERAS* Bank alternativ 5 (per korrespondens): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Schweiz. Banken erbjuder multivalutakonto, anonyma debitkort, företagskort, internetbank, aktiehandel och valutahandel. Minsta insättning är endast 10000 USD/CHF/EUR.
Dokumentkrav: Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress. En bankreferens kan krävas för vissa kontoöppningar, detta är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader.

OBS: Många konkurrenter listar priser som inte är kompletta. Våra priser inkluderar allt du behöver.

Läs mer om Sinagpore-bolag här nedanför:

Om Singapore

Singapore ligger vid södra spetsen av den malaysiska halvön. Strategiskt beläget längs de stora fartygs och flygförbindelser i Asien. Det är det största centret för handel och investeringar i regionen. Singapore sträcker sig över 622 kvadratkilometer, men trots dess lilla storlek är det utan tvekan en avancerad och stark ekonomi. Ekonomin drivs av utmärkt infrastruktur, högutbildad arbetskraft, politisk stabilitet och en effektiv affärsmiljö. Singapore är en idealisk jurisdiktion för holdingbolag och huvudkontor och en inkörsport för utländska investeringar i de framväxande ekonomierna i Asien, till exempel Kina, Indien, Vietnam, Indonesien och Thailand.

Befolkning

Singapore har en befolkning på cirka 4 350 000 personer. Mer än 75 % är kineser, resterande 25 % är främst malajer, indier och andra. De olika grupperna lever tillsammans med ömsesidig respekt och harmoni. Arbetsstyrkan är välutbildad och hårt arbetande. Det finns en hög grad av lednings- och teknisk expertis tillgänglig.

Politisk struktur

People’s Action Party, det dominerande regeringspartiet sedan dess självständighet 1965, regerar Singapore. Det finns inga starka oppositionspartier i Singapore. Singapores regering planerar, förvaltar och administrerar landets socioekonomiska utveckling. Singapore är ett av världens mest politiskt stabila och korruptionsfria länder.

Infrastruktur och ekonomi

Singapore har en utmärkt infrastruktur med toppmoderna kommunikationsmöjligheter. Det driver även några av världens mest trafikerade flygplatser och hamnar, en frihamn med avsaknad av skatt och tull på de flesta varor. Singapore är också ett av de ledande internationella finanscentren. Utländska investerare har tillgång till representanter från flesta stora internationella banker, finansinstitut, och redovisnings- samt advokatbyråer. Singapores regering agerar aktivt för att locka utländska investeringar med generösa skatter och ekonomiska incitament. Detta har framgångsrikt lockat många regionala holdingbolag, huvudkontor, affärs- och servicecenters samt investeringar i högteknologiska industrier, medier och kommunikation, sjöfart och finansiella tjänster.

Språk

Det mest använda officiella språket är engelska och i mindre utsträckning, kinesiska, malajiska och tamil, som också är officiella språk.