Skatter & Offshoreinkomster

Av alla fördelarna med att starta ett företag i Hongkong är det förmodligen jurisdiktionens enkla och låga skatter som attraherar de utländska investerarna mest.

Företag är föremål för 16,5% bolagsskatt medan individer betalar maximalt 15% inkomstskatt. Samtidigt är offshoreinkomster (förvärvade utomlands) undantagna från beskattning.

Vilka inkomstformer beskattas i Hongkong?

1. Vinster

Lokala företag som bedriver verksamhet i Hongkong beskattas med 16,5% på alla vinster som intjänas i staden, oavsett om bolaget är skatteresident eller inte.

Hongkong-företag som gör affärer utomlands kan göra ett ”offshore claim” för att undvika att betala skatt på vinst som härrör från utlandet. Observera dock att flera olika faktorer tas i beaktning. Huruvida företaget har kunder i Hongkong, fysiskt kontor i Hongkong eller anställda i Hongkong är bara några av de faktorer som beaktas.

2. Inkomstbeskattning

Anställda hos Hongkongföretag beskattas i Hongkong. Löneskatten är begränsad till maximalt 15%.

En invånare, som genererar vinst / inkomst utomlands, är inte skattskyldig för denna i Hongkong. Medan en icke permanent bosatt person som arbetar för ett Hongkongbolag, kan bli skatteskyldig i staden.

Trots de ovannämnda skatterna, är Hongkong väldigt fördelaktigt som skattehemvist och frigör sin befolkning från kapitalvinstskatt, utdelningsskatt, moms och skatt på tjänster.