Belize

OFFSHOREBOLAG - BELIZE
Belize-bolag är lämpliga för:
  • Affärsmän/Entreprenörer
  • E-handel
  • Konsulter
  • Internationella affärer
  • Ägande av immateriella rättigheter
  • Ägande av lös och fast egendom
  • Arvsskifte
  • Förmögenhetsförvaltning
Belize-bolag snabbfakta:
Bolagstyp International Business Company (IBC)/Limited by shares
Styrande företagslagstiftning Belize International Financial Service Commission är den styrande myndigheten och bolag regleras av IBC Act 1999
Information om aktieägare och firmatecknare Det finns inget offentligt register över aktieägare eller firmatecknare. Namn på aktieägare och firmatecknare lämnas ej in vid registrering av bolaget.
Sekretess Belize erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess
Redovisningskrav Inga bokförings eller redovisningskrav. Däremot finns det ett krav på att man skall ange en adress där affärshandlingar förvaras. Med affärshandlingar avses kopior på kvitton, fakturor och kontoutdrag. Adressen kan antingen vara den registrerade kontorsadressen alternativt annan valfri adress.
Beskattning Ingen skatt av något slag
Valuta US$
Tidsram Belize har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast upp till 24h.
Stabilitet Stabil jurisdiktion med väldigt gott rykte
Tidszon GMT-6
Krav på bolagssekreterare Nej
Inbetalt aktiekapitalkrav Inget krav på inbetalt aktiekapital.
Rättsligt system Common Law
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar Minst 1 styrelsemedlem och 1 aktieägare.
Innehavaraktier Tillåtet, men avänds i regel inte.
Avgifter
  Avgift (USD/SEK) Förnyelseavgift (USD/SEK)

Belize Offshorebolag, bolagsregistrering inkl. registrerad kontorsadress, första årets myndighetsavgifter, agentavgifter.

2,275.00
23,798.20

1,875.00
19,613.90

Nominell Direktör

595.00
6,224.14

595.00
6,224.14

Nominell Aktieägare

495.00
5,178.07

495.00
5,178.07

Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, debitkort i USD/EUR/GBP, internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.

995.00
10,408.44

-

Kurirleverans OBLIGATORISK

110.00
1,150.68

-

Dokumentkrav: Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress. En bankreferens kan krävas för vissa kontoöppningar, detta är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader.

OBS: Många konkurrenter listar priser som inte är kompletta. Våra priser inkluderar allt du behöver.

Läs mer om Belize-bolag här nedanför:
Om Belize
Belize, tidigare känt som Brittiska Honduras, är en konstitutionell monarki och den nordligaste suveräna staten i Centralamerika. Belize har ett mångkulturellt samhälle som består av många olika kulturer och språk. Även om Kreol och spanska talas bland befolkningen, är Belize det enda landet i Centralamerika, där engelska är det officiella språket. Belize gränsar i norr till Mexiko och i syd och i väst till Guatemala och i öst till Karibiska havet.
Belize IBC (International Business Companies)
IBC är den vanligaste bolagsstrukturen i Belize. Den är baserad på B.V.I.:s IBC-lagstiftning, en bolagsstruktur speciellt framtagen för internationella affärstransaktioner. Belize erbjuder dock mer flexibilitet än liknande strukturer i brittiska territorier. Belize är en suverän stat och det är en av våra föredragna jurisdiktioner.