Starta ett Hongkong-bolag

Äldre Lagerbolag - Är du intresserad av ett äldre lagerbolag? Vi kan tillhandahålla lagerbolag registrerade i Hong Kong så långt bak i tiden som 2012. Vänligen kontakta oss för mer information på info@LPOffshore.com eller +852 8170 1463.
Du kanske nu är övertygad om att starta ditt företag i Hongkong.

Så vad är nästa steg?

Registreringsprocessen och de årliga rapporteringskraven kan vara krångliga att sätta sig in i, särskilt för utländska investerare som är nya i Hongkong. Det kan vara en lång och komplicerad process och vi rekommenderar att man anlitar en sakkunnig specialist som oss själva.

Du måste följa regelverket, göra de nödvändiga rapporteringarna till bolagsverket och ”Inland Revenue Department” och hålla dig uppdaterad med den senaste lagstiftningsutvecklingen - annars riskerar du att drabbas av förseningsavgifter och böter.

Vårt företag kommer att agera som din dedikerade bolagssekreterare och ta hand om alla nödvändiga rapporteringar och se till att ditt bolag uppfyller alla krav. Våra medarbetare är också experter i förfarandet för offshore-anspråk, för kunder som önskar ansöka om offshore-status. Med oss ​​kommer du att vara säker på att bolaget sköter all rapportering och uppfyller alla förpliktelser.

Om du önskar gå vidare med oss, så är registreringsprocessen och kraven enkla.

Investerare har möjlighet att välja mellan att registrera ett nytt bolag eller köpa ett befintligt lagerbolag i Hongkong.

Oavsett om du startar ett nytt bolag eller förvärvar ett befintligt, nedan är de krav du behöver uppfylla:

1. Minst en aktieägare
2. Minst en firmatecknare
3. Minst 1 Hongkong dollar i aktiekapital (standard aktiekapital 10,000 HKD)
4. Registrerad kontorsadress i Hongkong (tillhandahållen av oss)
5. Minst en bolagssekreterare (tillhandahållen av oss)

Aktieägare och firmatecknare behöver inte vara bosatta i Hongkong. Bolagssekreteraren måste emellertid vara ett lokalt registrerat företag eller individ. Vanligtvis agerar vi som bolagssekreterare och ser till att företaget uppfyller alla sina förpliktelser.

L.P. Corporate Services Asia (LPCS Asia) har ett utmärkt anseende i att tillhandahålla premium bolagstjänster åt internationella och lokala företag samt privatpersoner som behöver hjälp att starta och administrera sin verksamhet i Hongkong.

Nedanstående är vad som krävs för att gå vidare med registreringsprocessen:

1. Ifyllt orderformulär online.
2. Ifyllt KYC-formulär (skickas till dig efter att ni har fyllt i orderformuläret online)
3. Vidimerad passkopia av notarius publicus och räkning (ej äldre än 3 månader) för alla aktieägare och firmatecknare

OBS: För juridiska personer krävs följande dokument. Registreringsbevis, bolagsordning och certifikat som styrker firmatecknare och aktieägare.

Om du har ont om tid, så har vi lagerbolag tillgängliga från bara ett par månader till flera år gamla.