Virtuella Kontor

VIRTUELLA KONTOR

Eftersändning av post, internationella telefon- och faxnummer

Vi erbjuder eftersändning av post från London, Singapore, Belize, Panama och Seychellerna.

Vi har också två paketlösningar i Hong Kong:

Paket 1 inkluderar eftersändning av post, ett delat telefonnummer som besvaras av en receptionist och ett delat faxnummer.

Paket 2 inkluderar eftersändning av post, ett UNIKT telefonnummer som besvaras av en receptionist i ERT bolagsnamn och ett UNIKT faxnummer.

Avgifter för virtuella kontor:

  Avgift (USD/SEK) Förnyelseavgift (USD/SEK)

London, UK-adress med eftersändning. Årsavgift.

535.00
4,980.64

535.00
4,980.64

Singapore-adress med eftersändning. Årsavgift.

535.00
4,980.64

535.00
4,980.64

Belize-adress med eftersändning. Årsavgift.

535.00
4,980.64

535.00
4,980.64

Panama-adress med eftersändning. Årsavgift.

535.00
4,980.64

535.00
4,980.64

Seychellerna-adress med eftersändning. Årsavgift.

535.00
4,980.64

535.00
4,980.64

Hongkong virtuellt kontor 1: inkluderar eftersänding av post, ett lokalt telefonnummer som besvaras av en receptionist och ett lokalt faxnummer. Årsavgift

795.00
7,401.14

795.00
7,401.14

Hongkong virtuellt kontor 1: inkluderar eftersänding av post, ett eget lokalt telefonnummer som besvaras av en receptionist i ditt bolagsnamn och ett eget lokalt faxnummer. Årsavgift.

1,745.00
16,245.26

1,745.00
16,245.26

Dokumentkrav:

Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress ej äldre än 3 månader.