BRITTISKA JUNGFRUÖARNA

OFFSHOREBOLAG - B.V.I. (BRITTISKA JUNGFRUÖARNA)

BVI-bolag är lämpliga för:

  • Affärsmän/Entreprenörer
  • E-handel
  • Konsulter
  • Internationella affärer
  • Ägande av immateriella rättigheter
  • Ägande av lös och fast egendom
  • Arvsskifte
  • Förmögenhetsförvaltning

B.V.I.-bolag snabbfakta:

Bolagstyp Business Company (BC))/Limited by shares
Styrande företagslagstiftning The BVI Financial Service Commission är den styrande myndigheten och bolag regleras av Business Companies Act 2004
Information om aktieägare och firmatecknare Det finns inget offentligt register över aktieägare eller firmatecknare. Namn på aktieägare och firmatecknare lämnas ej in vid registrering av bolaget.
Sekretess B.V.I. erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess.
Redovisningskrav Inga bokförings eller redovisningskrav för bolag med tillgångar under 250 000 USD. Däremot finns det ett krav även för bolag med tillgångar under denna gräns om att man skall ange en adress där affärshandlingar förvaras. Med affärshandlingar avses kopior på kvitton, fakturor och kontoutdrag. Adressen kan antingen vara den registrerade kontorsadressen alternativt annan valfri adress.
Beskattning No taxes of any sort
Valuta US$
Tidsram Belize har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast upp till 48h.
Stabilitet Stabil jurisdiktion med väldigt gott rykte
Kommunikation Efficient communication means
Tidszon GMT-4
Krav på bolagssekreterare Nej
Inbetalt aktiekapitalkrav Inget krav på inbetalt aktiekapital
Rättsligt system Common Law
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar Minst 1 styrelsemedlem och 1 aktieägare.
Innehavaraktier Inte tillåtet
Avgifter
  Avgift (USD/SEK) Förnyelseavgift (USD/SEK)

BVI-bolag, bolagsregistrering inkl. registrerad kontorsadress, första årets myndighetsavgifter, agentavgifter.

2,095.00
20,896.40

1,945.00
19,400.24

Nominell Direktör

595.00
5,934.78

595.00
5,934.78

Nominell Aktieägare

495.00
4,937.34

495.00
4,937.34

Fullmakt vidimerad av notarius publicus(endast om du har beställt nominell direktör)

250.00
2,493.60

-

Set med vidimerade kopior av bolagshandlingarna (av notarius publicus)

850.00
8,478.25

-

Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, debitkort i USD/EUR/GBP, internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.

995.00
9,924.54

-

EMI-kontoöppning per korrespondens hos en EMI-institution i Hongkong. Du får ett virtuellt kontonummer hos en stor, internationell bank. Multivalutakonto, debitkort och internet bank. Ingen minimiinsättning.

995.00
9,924.54

-

Kurirleverans OBLIGATORISK

110.00
1,097.19

-

*REKOMMENDERAS* Bank alternativ 1 (per korrespondens): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, anonyma debitkort i USD/EUR/GBP, payroll-kort för löneutbetalningar, företagskort och internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.
Bank alternativ 2 (per korrespondens): 995 USD / ca. 9 925 SEK. Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Belize. Banken erbjuder konton i alla större valutor, anonyma debitkort, företagskort och internetbank. Minsta insättning är endast 5000 USD.
Dokumentkrav: Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress, bankreferens. En bankreferens är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader

OBS: Många konkurrenter listar priser som inte är kompletta. Våra priser inkluderar allt du behöver.

Läs mer om BVI-bolag här nedanför:

Om Brittiska Jungfruöarna (BVI)

Brittiska Jungfruöarna (BVI) är ett av de äldsta, största och mest respekterade offshorecentrumen i världen. Många andra offshorejurisdiktioner har baserat sina bolagsstrukturer på BVI:s.

BVI IBC (International Business Company)

Brittiska Jungfruöarna har över 450 000 IBC:s registrerade under ”The International Business Companies Act No 8 of 1984”. Antalet ökar stadigt.

Ett BVI IBC är ett utmärkt verktyg att använda för internationella affärer, från en säker, professionell, skattefri miljö. BVI:s offshoreindustri är mycket sofistikerad och en av de äldsta och mest erkända i världen.