Nevis

Nevis

OFFSHOREBOLAG - NEVIS LLC

Nevis-bolag är lämpliga för:

  • Affärsmän/Entreprenörer
  • E-handel
  • Konsulter
  • Internationella affärer
  • Ägande av immateriella rättigheter
  • Ägande av lös och fast egendom
  • Arvsskifte
  • Förmögenhetsförvaltning

Nevis-bolag snabbfakta:

Bolagstyp Limited Liability Company (LLC). Alla registrerade bolag skall använda LLC som ändelse.
Styrande företagslagstiftning Nevis Financial Services Regulatory Commission är den styrande myndigheten och bolag regleras av Nevis Business Corporation Ordinance Act.
Information om aktieägare och firmatecknare Det finns inget offentligt register över aktieägare eller firmatecknare. Namn på aktieägare och firmatecknare lämnas ej in vid registrering av bolaget.
Sekretess Nevis erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess
Redovisningskrav Inga bokförings eller redovisningskrav. Däremot finns det ett krav på att man skall ange en adress där affärshandlingar förvaras. Med affärshandlingar avses kopior på kvitton, fakturor och kontoutdrag. Adressen kan antingen vara den registrerade kontorsadressen alternativt annan valfri adress.
Beskattning Ingen skatt av något slag
Valuta XCD$
Tidsram Nevis har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast upp till 72h.
Stabilitet Stabil jurisdiktion med väldigt gott rykte
Tidszon GMT-4
Krav på bolagssekreterare Nej
Inbetalt aktiekapitalkrav Inget krav på inbetalt aktiekapital.
Rättsligt system Common Law
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar Minst 1 styrelsemedlem och 1 aktieägare.
Innehavaraktier Tillåtet, men avänds i regel inte.
Avgifter
  Avgift (USD/SEK) Förnyelseavgift (USD/SEK)

Nevis LLC-offshorebolag, bolagsregistrering inkl. registrerad kontorsadress, första årets myndighetsavgifter, agentavgifter.

1,475.00
14,972.21

1,345.00
13,652.63

Nominell Direktör

665.00
6,750.18

665.00
6,750.18

Nominell Aktieägare

535.00
5,430.60

535.00
5,430.60

Fullmakt vidimerad av notarius publicus med apostille (endast om du har beställt nominell direktör)

265.00
2,689.92

-

Set med vidimerade kopior av bolagshandlingarna (av notarius publicus med apostille)

395.00
4,009.51

-

Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, debitkort i USD/EUR/GBP, internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.

995.00
10,099.90

-

Kurirleverans OBLIGATORISK

110.00
1,116.57

-

Dokumentkrav: Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress. En bankreferens kan krävas för vissa kontoöppningar, detta är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader.

OBS: Många konkurrenter listar priser som inte är kompletta. Våra priser inkluderar allt du behöver.

Läs mer om Nevis-bolag här nedanför:

Om Nevis

Nevis var en av de första offshore jurisdiktionerna I Västindien och blev populärt tack vare sin flexibla lagstiftning. Nevis och dess systerö Saint Kitts, bildar tillsammans landet Nevis & Saint Kitts, en tidigare brittisk koloni. De blev självständiga 1983.

Nevis huvudfördelar

Ända sedan ‘Nevis Business Corporation Ordinance Act’ infördes har Nevis varit en av världens populäraste offshorejurisdiktioner. Nevis har varken offentliga ägar- eller styrelseregister. Det finns heller inget krav för bolag att upprätta bokslut.
Det flexibla regelverket samt den snabba och enkla bolagsbildningsprocessen gör att Nevis står ut från många andra offshorejurisdiktioner.
Utöver offshorebolag, erbjuder Nevis ett attraktivt program för personer som önskar uppta en skattefri hemvist och/eller ett andra medborgarskap.

Beskattning

LLLCs, IBCs och stiftelser är undantagna från beskattning

Geografi

Nevis är en del av Leeward-öarna, beläget i östra Västindien. Tillsammans med systerön Saint Kitts, utgör de det minsta landet i den ‘Nya Världen’- Nevis ligger ca 3km söder om systerön Saint Kitts.
Ca 360 mil sydost om Puerto Rico. Nevis storlek är ca 93km2.
Huvudstad: Basseterre

Politik

En självständig nation och medlem av det brittiska samväldet och förenta nationerna. Nevis har ett stabilt politiskt klimat.

Befolkning/p>

54,191 (2013)* IMF

Språk

Engelska

Ekonomi

Ekonomin består till största del av fastigheter, turism, sjukvård, finansiella tjänster, alternative energy, jordbruk och teknik.

Transport

Flyg (närmsta flygplatserna – Bassaterre och Charlestown), tåg, taxi, bil och båt.