CYPERN

CYPERN-BOLAG

Cypern-bolag är lämpliga för:

 • Affärsmän/Entreprenörer
 • E-handel
 • Konsulter
 • Internationella affärer
 • EU-holdingbolag
 • Ägande av immateriella rättigheter
 • Ägande av lös och fast egendom
 • Arvsskifte
 • Förmögenhetsförvaltning

Cypern-bolag snabbfakta:

Bolagstyp Private Limited by shares
Styrande företagslagstiftning The Cyprus Bar Association är den styrande myndigheten och bolag regleras av Cyprus Companies Law, Cap.113.
Information om aktieägare och firmatecknare Det finns ett offentligt register över styrelse och aktieägare. Nominella direktörer och aktieägare används på regelbunden basis för att skydda våra kunders identiteter.
Sekretess Cypern erbjuder en hög grad av anonymitet och sekretess.
Redovisningskrav Ja
Beskattning Lägsta bolagsskatten i Europa (12.5%)
Currency Euro
Tidsram Cypern har ett snabbt och effektivt bolagsregister: bolagsregistrering tar endast upp till 10 dagar.
Stabilitet Stabil jurisdiktion med väldigt gott rykte
Tidszon GMT+2
Krav på bolagssekreterare Ja, ingår i vår bolagsregistrering.
Inbetalt aktiekapitalkrav 1000 Euros
Rättsligt system Common Law
Minsta antal aktieägare och styrelsemedlemmar Minst 1 styrelsemedlem och 1 aktieägare.
Avgifter
  Avgift (USD/SEK) Förnyelseavgift (USD/SEK)

Cypern-bolag, bolagsregistrering inkl. registrerad kontorsadress, första årets myndighetsavgifter, agentavgifter.

2,995.00
30,101.82

2,345.00
23,568.87

Lagerbolag

395.00
3,970.02

-

Nominell direktör & nominell aktieägare

1,495.00
15,025.78

1,495.00
15,025.78

Set med vidimerade kopior av bolagshandlingarna (av notarius publicus med apostille)

395.00
3,970.02

-

Bankkontoöppning per korrespondens på Cypern. Banken erbjuder konton i alla större valutor, anonyma debitkort, företagskort och internetbank. Minsta insättning är endast 1000 EUR.

1,495.00
15,025.78

-

Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Västindien. Banken i Västindien erbjuder konton i alla större valutor, debitkort i USD/EUR/GBP, internetbank. Banken erbjuder också investeringar i guld/silver, aktier, valutor, terminer. Minsta insättning är endast 500 USD.

995.00
10,000.44

-

Bankkontoöppning per korrespondens hos en väletablerad och säker bank i Schweiz. Banken erbjuder multivalutakonto, anonyma debitkort, företagskort, internetbank, aktiehandel och valutahandel. Minsta insättning är endast 10000 USD/CHF/EUR.

995.00
10,000.44

-

Kurirleverans OBLIGATORISK

110.00
1,105.58

-

Dokumentkrav: Vidimerad passkopia av notarius publicus, elräkning, gasräkning eller annan faktura som intygar din adress, bankreferens. En bankreferens är ett enkelt intyg som intygar att du har ett privatkonto, hur länge du har haft det och att det är i ”good standing”. I princip alla som har ett privatbankkonto kan få detta. Vänligen kontakta kundservice för ytterligare information. Inga dokument får vara äldre än 3 månader.

OBS: Många konkurrenter listar priser som inte är kompletta. Våra priser inkluderar allt du behöver.

Läs mer om Cypern-bolag här nedanför:

OM CYPERN

Geografi

Cypern är beläget i östra Medelhavet, omgivet av tre kontinenter – Europa, Asien och Afrika. Cypern har ett trevligt Medelhavsklimat med torra, varma somrar och milda vintrar.

Population

Folkmängden uppgår till ca 770 000 invånare. Cyprioter motsvarar ca 78%, turkcyprioter 18% och resterande 4% representeras av diverse minoriteter. De officiella språken är engelska, grekiska och turkiska. Engelska pratas av nästan hela befolkningen och används ofta inom näringslivet och offentliga sektorn.

Politik

Cypern har varit en oberoende nation sedan 1960. Myndighetsstrukturen liknar den i västländer, där yttrandefrihet, politisk tillhörighet, mänskliga rättigheter och äganderätten skyddas.

Cypern har ett presidentsystem där presidenten är statsöverhuvud. Han/hon väljs för en femårsperiod. Den verkställande makten finns hos ministerrådet. Presidenten utser 5 medlemmar till rådet. Den lagstiftande makten är representanthuset som består av 56 folkvalda medlemmar som väljs för en femårsperiod. Rättssystemet baseras på engelsk lag. Cypern är medlem i Brittiska Samväldet, FN och Europarådet.

Medlemskap i Europeiska Unionen (EU)

1 maj 2004, blev Cypern en fullvärdig medlem i EU. Medlemskapet förväntas öka stabiliteten och säkerheten på Cypern.

Ekonomi och infrastruktur

Cypern har förstklassiga telekommunikations-, flyg- och hamnförbindelser. Det finns två internationella flygplatser, en i Larnaca och en Paphos, medan de stora hamnarna är belägna i Limassol och Larnaca.

Cypern har en fri entreprenörsbaserad ekonomi, där myndigheternas roll är begränsad till övervakning, reglering, planering och tillhandahållande av allmännyttan.

Bankerna är utmärkta. Det finns ett antal fastlandsbanker, offshorebanker och andra licensierade finansiella institutioner som har sin bas på ön.

OM CYPERNBOLAG

Huvudfördelar

Idag har Cypern lägst skatt i Europa och dess roll som internationellt finans- och affärscenter växer dag för dag. Skattemässigt gör man inte längre någon skillnad på lokala och internationella bolag, då en och samma bolagsskatt används för alla bolag.

Huvudskatteincitamenten kan anges enligt följande:

International Business Companies (IBC:s) betalar en bolagsskatt på 12,5% av nettovinsten förutsatt att det har sitt säte på Cypern. Ett IBC med sitt säte på Cypern är ett företag med styrelsen/företagskontrollen på Cypern. För att bestämma företagets säte tittar man på var majoriteten av styrelsemedlemmarna är bosatta och var bolaget har merparten av sina styrelsemöten. Ett IBC med sitt säte på Cypern, har full access till landets dubbelbeskattningsavtal.

 • Cypern har ingen källskatt på utdelningar, räntor och royalties till personer/företag utanför Cypern.
 • Utdelningar som tas emot av ett Cypernbolag, är 100% undantagna skatt på Cypern (under vissa förutsättningar).
 • Vinster ackumulerade av filialer/dotterbolag utomlands, är 100% undantagna cypriotisk bolagsskatt. Reavinster från aktieförsäljningar är också 100% undantagna cypriotisk skatt.
 • 50% av ränteinbringande investeringar är undantagna skatt. Ränteinkomster som uppkommer i den huvudsakliga näringsverksamheten (t.ex. räntor på förfallna fordringar) är inte undantagna skatt.
 • Det finns inga restriktioner på hur lång tid bolaget kan skjuta fram förluster. Det kan skjuta på dem för evigt för att kunna räkna av dem mot eventuella framtida vinster. * Koncernbidrag är möjligt där de används för att utjämna skatteskyldigheten i en företagsgrupp.
 • Det finns inga negativa skattekonsekvenser vid omstruktureringar, sammanslagningar och förvärv av bolag.
 • Ingen skatt på kapitalvinster (undantaget fastigheter på Cypern).
 • Fri rörlighet av kapital – Ett Cypernbolag kan öppna bankkonton i vilken valuta som helst och vilket land som helst.
 • Cypern har 32 dubbelbeskattningsavtal, som gäller för 40 länder. De kan användas för att minimera beskattning.
 • Vid användande av nominella aktieägare så kan de verkliga aktieägarna behålla sin anonymitet. De verkliga aktieägarna avslöjas enbart till banken om ett lokalt bankkonto öppnas. Ingen information lämnas till tredje part eller andra länder, så vida det inte rörs sig om inblandning i terrorism, droger eller liknande.

Övriga fördelar med Cypern

 • Geografiskt läge (mellan tre kontinenter)
 • Utmärkt infrastruktur
 • Förstklassiga banker
 • En stabil ekonomi
 • Juridiska systemet baseras på engelsk lag
 • Tillgänglig, högutbildad, lokal arbetskraft
 • Låga levnadsomkostnader i jämförelse med andra västeuropeiska länder.
 • Låg kriminalitet
 • Utmärkta skolor, inklusive universitet
 • Utmärkt klimat